وبلاگ

الزام اتصال به سامانه مودیان (اطلاعیه سازمان امور مالیاتی)

اطلاعیه سازمانه امور مالیاتی درمورد سامانه مودیان

سازمان امور مالیاتی از تمامی شرکت‌های حقوقی درخواست کرده که به سامانه مؤدیان متصل شده و صورتحساب الکترونیکی را از طریق این سامانه ثبت و ارسال کنند. برای تسهیل این فرآیند، تمهیدات ویژه‌ای برای شرکت‌های معتمد مالیاتی که از طرف مودیان به عنوان نماینده آن‌ها عملیات مربوط به صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی را انجام می‌دهند، تدارک دیده شده است. همچنین، برای کاهش هزینه‌های مودیان، بخشی از هزینه‌های شرکت‌های معتمد که به نیابت از طرف مودیان نسبت به جمع آوری و ارسال صورتحساب الکترونیکی اقدام می‌کنند، توسط سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت خواهد شد. تا زمان تعیین و اعلام تعرفه خدمات شرکت‌های معتمد، این شرکت‌ها تعهدات قراردادی خود با مودیان را بدون مطالبه هرگونه پیش پرداخت انجام خواهند داد.