وبلاگ

تمدید مهلت زمان تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۱

تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده

رئیس کل سازمان امور مالیاتی، از تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۱ تا ۲۶ فروردین برای تمامی مودیان خبر داد.

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۱ تا بیست و ششم فروردین ۱۴۰۱ برای تمامی مودیان تمدید شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی، اعلام کرد که بدلیل مصادف شدن مهلت تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده فصل زمستان ۱۴۰۱ با تعطیلات نوروزی و همچنین درخواست مودیان مشمول و فراهم کردن زمینه اجرای تکالیف قانونی آنها مهلت تلسم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده این فصل تا ۲۶ فروردین سال ۱۴۰۱ تمدید شد.

نمونه فرم پرشده ارزش افزوده را از این قسمت مشاهده فرمایید.