برای تنظیم گزارش فصل شرکت خود توسط کارشناسان کامل حساب با شماره ۰۹۱۹۵۷۲۱۱۰۱ تماس بگیرید 

  • آخرین فرصت ارسال صورت های معاملات فصلی پاییز ۱۴۰۰ تا ۱۵ بهمن ماه می باشد.

 

  • توصیه می شود انجام این امور را به روز های پایانی مهلت مقرر موکول نکنید.
آخرین فرصت ارسا صورت های معاملات فصلی پاییز 1400