وبلاگ

مشخصات پایانه های فروشگاهی

پایانه های فروشگاهی

امکانات، سامانه ها و زیرساخت های مورد نیاز برای به اجرا رسیدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان آماده شد.

دستورالعمل های مربوط به مشمولین قانون پایانه های فروشگاهی ازپایین همین صفحه قابل دانلود می باشد.

آن دسته از اشخاص که مشمول این قانون می شوند و برای عضویت در سامانه فراخوان می شوند، موظفند تا از پایانه های فروشگاهی مجهز به حافظه مالیاتی و متصل به سامانه مودیان استفاده کنند. این اشخاص پس از عضویت در سامانه، موظفند تا برای ارائه خدمات و فروش کالا های خود صورت حساب الکترونیکی صادر نمایند و برای سامانه مودیان بفرستند.

پایانه های فروشگاهی

دانلود دستورالعمل ها :

سند ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی(حافظه مالیاتی)

دستورالعمل نحوه صدور صورتحساب ویژه مودیان

سند دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان

قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی